TZUM recensie

Op het gezaghebbende literaire weblog TZUM kreeg John’s Woodhouse een recensie. Resencent Remco Ekkers geeft hierin een mooie beschrijving van het verhaal en verklapt gelukkig niet teveel. Hij zegt er verder o.a. dit over:

“De verhouding tekst en tekeningen is goed doordacht. Er is juist zoveel tekst dat het verhaal in beelden, die het belangrijkste zijn, goed te volgen is. De tekeningen moeten geduldig ‘gelezen’ worden.

Dit prachtige boek is uitgegeven met ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zeer fraai uitgegeven door Hoogland & Van Klaveren voor de onwaarschijnlijk lage prijs van €17,50.”

> link naar de recensie 

 

Sytse

Persbericht

 

John’s Woodhouse

een beeldroman van Sytse van der Zee

Hoogland & Van Klaveren

EAN: 978 90 8967 322 0

NUR: 300

160 bladzijden

Gebonden

Formaat: 30 x 24 cm

Prijs: € 17,50

John Wood is de gefortuneerde directeur van een fabriek in houten keukengereedschappen. Hij heeft een verwaarloosd privéleven en misschien wel daardoor een onbedwingbaar verlangen om te kunnen zien wat zijn nabestaanden na zijn dood zullen doen met zijn nalatenschap: een fabriek, een vermogen, een villa en een huis in het bos. Dus neemt John een rigoureus besluit: hij verdwijnt.

In de vorm van beelden, brieven, tekstberichten, ansichtkaarten en flarden van dialogen, maar ook enkele verhalende scènes die alleen uit beelden bestaan, volgen we de veelal absurde ontwikkelingen die John met zijn verdwijnen in werking zet en de onderlinge spanningen die dat oplevert tussen de diverse betrokkenen.

Het basisconcept voor de vertelling is het verlangen om over de grens van de eigen sterfelijkheid te kunnen zien. Het verdwijnen van de hoofdpersoon confronteert de andere personages in het boek én de lezer met de morele dilemma’s die het gevolg zijn van zijn keuze.

John’s Woodhouse is een beeldroman of picture novel die zich richt op een publiek dat geïnteresseerd is in wat Sytse van der Zee ‘beeldlezen’ noemt. Een prentenboek voor volwassenen, waarin de ‘gaten’ tussen de beelden door de lezer worden geïnterpreteerd. Daarmee wordt de lezer meer betrokken als maker van het narratief. De huidige beeldcultuur heeft de neiging om betekenissen steeds sneller en effectiever te communiceren. Ons collectieve bewustzijn is geconditioneerd om beelden razendsnel te interpreteren. Communicatie moet snel en eenduidig zijn. Met dit boek doet Sytse van der Zee een pleidooi voor meerduidigheid, het oproepen van vragen, het tot nadenken stemmen. De tijd die dit neemt biedt ruimte om na – te – denken.

 

Sytse van der Zee is, naast illustrator, opleidingshoofd Animation Design en Comic Design aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Zwolle. In 2009 begon hij aan de uitdaging om een prentenboek voor volwassenen te maken, dat resulteerde in John’s Woodhouse.

Sytse

Boekpresentatie John’s Woodhouse

 

 

Op donderdag 31 januari 2020 is John’s Woodhouse gepresenteerd bij boekhandel Waanders in de Broeren | Zwolle.

John’s Woodhouse een beeldroman van Sytse van der Zee

Hoogland & Van Klaveren

EAN: 978 90 8967 322 0     NUR: 300

160 bladzijden   Gebonden

Formaat: 30 x 24 cm

Prijs: € 17,50

De uitgave is mogelijk gemaakt met een subsidie van het

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

Sytse

Subsidie voor John’s Woodhouse

 

Illustrator Sytse van der Zee ontwikkelt de beeldroman ‘John’s Woodhouse’. Het verhaal gaat over John Wood die verdwijnt en zijn dood ensceneert voor zijn nabestaanden, vanwege zijn verlangen om de reacties van zijn nabestaanden en erfgenamen te aanschouwen. Het verhaal wordt verteld in de vorm van brieven, sms-berichten, kaarten, flarden dialoog en beelden. Een groot deel van de beeldroman is tekstloos en er is een wisselwerking tussen tekstlezen en beeldlezen. Volgens Sytse van der Zee is dat niet erg gebruikelijk binnen volwassen literatuur, terwijl in kinderprentenboeken een wisselwerking tussen tekst en beeld meer geaccepteerd is. Uit de behoefte om volwassenen eenzelfde lees- en kijkervaring te bieden is ‘John’s Woodhouse’ ontstaan. Eerder ontving Sytse van der Zee een startsubsidie voor de ontwikkeling van het boek//het manuscript. Deze publicatiesubsidie wordt ingezet om het boekontwerp te verfijnen in samenwerking met Ernst Bernson en uit te geven bij Uitgeverij Hoogland & van Klaveren.

Sytse

If you knew

 

The series ‘If you knew’ contains drawings visualizing the total destruction of cities in the Syrian war. Like the bombarded cities in World War II in Germany the city remains become a colourless skeleton of brick and concrete. The remains of the city fall into an intriguing basic structure. Reduced to a grey frame without human activity, no recognizable stuff to see. No furniture, children’s toys, traffic signs, nothing. But still, in contradiction with the horror there is visual beauty in this.

Sytse

‘..het is nooit af..’

 

In the centre of Groningen in the north of the Netherlands DAAD architects build a five stories high house. It looks as if it is not finished and in fact it isn’t. The construction of this house has so far lasted 10 years. In this period many of the details that give the house it’s character were conceived by the client, the architect and the craftsmen that co-operate in the project.

The two leading architects of the building asked different people to reflect on the project. I made a series of drawings in which the open first floor is replaced by a huge led screen on which artists can show visuals of nature, gardens, green stuff, to create a contrast between the city and the sustainable concept of this building. The idea for the rest of the first floor is to create a highly isolated room to shut of all incentives of the city.

Sytse

hoe kom je hier?

er zijn drie routes naar deze site >

www.seezee.com
www.sytsevanderzee.nl
www.johnswoodhouse.com

Sytse