WERK KOPEN

Werk kan direct vanuit mijn atelier worden aangekocht.

Tekeningen 

Prijzen variëren in prijs, afhankelijk van formaat, techniek en detaillering.

Prijsindicatie: tekening 20 x 30 cm > circa € 300,-

Lino reliëfs 

Linosneden verlijmd op (3 cm) berkenmultiplex. Ze kunnen als object worden neergezet of vlak tegen een wand worden opgehangen.

25 x 25 cm € 400,-

40 x 40 cm € 950,-

Digitaal versies

Dit zijn ingekleurde versies van zwart-wit tekeningen en linosneden.

Ze zijn als print genummerd en gesigneerd beschikbaar. In de regel is de maximale oplage 5 exemplaren. De prints worden op bestelling geproduceerd en kosten € 150,-.

NFT’s

Een aantal series tekeningen zijn verkrijgbaar als NFT. Ze zijn te vinden op Open Sea via het account Mysor.

Sytse

BUYING ART

Work can be purchased directly from my studio.

Drawings

Prices vary depending on size, technique and detailing.

Price indication: drawing 20 x 30 cm > circa € 300,-

Lino reliefs

Linocuts glued on (3 cm) birch plywood. They can be placed as an object or hung flat against a wall.

25 x 25 cm € 400,-

40 x 40 cm € 950,-

Digital versions

These are coloured versions of black and white drawings and linocuts.

They are available as prints numbered and signed. As a rule, the maximum print run is 5 copies. The prints are produced on order and cost € 150,-.

NFT’s

A number of series of drawings are available as NFTs. They can be found on Open Sea through the account Mysor.

 

Sytse

GETTING A SEEZEE NFT

At Open Sea, digital versions of my drawings are for sale. The images ‘minted’ as nft are drawings that have been digitally colored. There is an original, usually a pen drawing in black and white, that has been digitally edited and colored afterwards. The digital versions are for sale as unique copies on Open Sea.

The images are marketable after purchase and are temporarily offered for sale by gallerist Mysor.

Three series are currently available:

On mountain top

The series ‘On mountain top’ contains of 8 drawings. The drawings are made with pen and ink and then digitally processed and coloured. The images are inspired by landscape art from the Romantic period and suggest a story.

Boy

The series ‘Boy’ contains 7 drawings, drawn analogously with pen/ink and then digitally edited and coloured. Boy’ is the epitome of the boy who stands his ground in a world that is still strange to him. Boy represents feelings of being young; uninhibited, adventurous, curious, fearless and flexible.

If you knew

The series ‘If you knew’ contains drawings visualizing the destruction of cities in the Syrian war. Like the bombarded cities in World War II in Germany the city remains become a colourless skeleton of brick and concrete. The remains of the city fall into an intriguing basic structure. Reduced to a grey frame without human activity, no recognizable stuff to see. No furniture, children’s toys, traffic signs, nothing. But still, in contradiction with the horror there is visual beauty in this.

About NFT’s

A non-fungible token, nonreplaceable token or unique token is an association on a blockchain of an account to a unique digital item via a smart contract. NFT is a way of linking ownership to digital objects. Wikipedia

The unique identity and ownership of an NFT is verifiable via the blockchain ledger. Ownership of the NFT is often associated with a license to use the underlying digital asset, but generally does not confer copyright to the buyer, some agreements only grant a license for personal, non-commercial use, while other licenses also allow commercial use of the underlying digital asset. Wikipedia

Sytse

COLLECTIE OVERIJSSEL

 

LEBUINUS- EN MARIAKERK, DEVENTER

Voor mijn studie deed ik in 1978/79 een kunsthistorisch onderzoek naar de Grote- of Lebuinuskerk en de resten van de naastgelegen Mariakerk. Aanleiding was de vraag waarom de kerken tegen elkaar aangebouwd zijn. Voor het onderzoek maakte ik foto’s, deed archiefonderzoek en componeerde ik 10 informatieve bladen (50x 65 cm) met pentekeningen. Tijdens het opschonen van mijn archief in 2022 kwamen ze tevoorschijn. Het Stadsarchief in Deventer, waar het onderzoek ooit begon, nu Collectie Overijssel, heeft de tekeningen als schenking aanvaard, zodat dit werk nu publiek bezit is.


 

Sytse

TZUM recensie

Op het gezaghebbende literaire weblog TZUM kreeg John’s Woodhouse een recensie. Resencent Remco Ekkers geeft hierin een mooie beschrijving van het verhaal en verklapt gelukkig niet teveel. Hij zegt er verder o.a. dit over:

“De verhouding tekst en tekeningen is goed doordacht. Er is juist zoveel tekst dat het verhaal in beelden, die het belangrijkste zijn, goed te volgen is. De tekeningen moeten geduldig ‘gelezen’ worden.

Dit prachtige boek is uitgegeven met ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zeer fraai uitgegeven door Hoogland & Van Klaveren voor de onwaarschijnlijk lage prijs van €17,50.”

> link naar de recensie 

 

Sytse

Persbericht

 

John’s Woodhouse

een beeldroman van Sytse van der Zee

Hoogland & Van Klaveren

EAN: 978 90 8967 322 0

NUR: 300

160 bladzijden

Gebonden

Formaat: 30 x 24 cm

Prijs: € 17,50

John Wood is de gefortuneerde directeur van een fabriek in houten keukengereedschappen. Hij heeft een verwaarloosd privéleven en misschien wel daardoor een onbedwingbaar verlangen om te kunnen zien wat zijn nabestaanden na zijn dood zullen doen met zijn nalatenschap: een fabriek, een vermogen, een villa en een huis in het bos. Dus neemt John een rigoureus besluit: hij verdwijnt.

In de vorm van beelden, brieven, tekstberichten, ansichtkaarten en flarden van dialogen, maar ook enkele verhalende scènes die alleen uit beelden bestaan, volgen we de veelal absurde ontwikkelingen die John met zijn verdwijnen in werking zet en de onderlinge spanningen die dat oplevert tussen de diverse betrokkenen.

Het basisconcept voor de vertelling is het verlangen om over de grens van de eigen sterfelijkheid te kunnen zien. Het verdwijnen van de hoofdpersoon confronteert de andere personages in het boek én de lezer met de morele dilemma’s die het gevolg zijn van zijn keuze.

John’s Woodhouse is een beeldroman of picture novel die zich richt op een publiek dat geïnteresseerd is in wat Sytse van der Zee ‘beeldlezen’ noemt. Een prentenboek voor volwassenen, waarin de ‘gaten’ tussen de beelden door de lezer worden geïnterpreteerd. Daarmee wordt de lezer meer betrokken als maker van het narratief. De huidige beeldcultuur heeft de neiging om betekenissen steeds sneller en effectiever te communiceren. Ons collectieve bewustzijn is geconditioneerd om beelden razendsnel te interpreteren. Communicatie moet snel en eenduidig zijn. Met dit boek doet Sytse van der Zee een pleidooi voor meerduidigheid, het oproepen van vragen, het tot nadenken stemmen. De tijd die dit neemt biedt ruimte om na – te – denken.

 

Sytse van der Zee is, naast illustrator, opleidingshoofd Animation Design en Comic Design aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Zwolle. In 2009 begon hij aan de uitdaging om een prentenboek voor volwassenen te maken, dat resulteerde in John’s Woodhouse.

Sytse

Boekpresentatie John’s Woodhouse

 

 

Op donderdag 31 januari 2020 is John’s Woodhouse gepresenteerd bij boekhandel Waanders in de Broeren | Zwolle.

John’s Woodhouse een beeldroman van Sytse van der Zee

Hoogland & Van Klaveren

EAN: 978 90 8967 322 0     NUR: 300

160 bladzijden   Gebonden

Formaat: 30 x 24 cm

Prijs: € 17,50

De uitgave is mogelijk gemaakt met een subsidie van het

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

Sytse

Subsidie voor John’s Woodhouse

 

Illustrator Sytse van der Zee ontwikkelt de beeldroman ‘John’s Woodhouse’. Het verhaal gaat over John Wood die verdwijnt en zijn dood ensceneert voor zijn nabestaanden, vanwege zijn verlangen om de reacties van zijn nabestaanden en erfgenamen te aanschouwen. Het verhaal wordt verteld in de vorm van brieven, sms-berichten, kaarten, flarden dialoog en beelden. Een groot deel van de beeldroman is tekstloos en er is een wisselwerking tussen tekstlezen en beeldlezen. Volgens Sytse van der Zee is dat niet erg gebruikelijk binnen volwassen literatuur, terwijl in kinderprentenboeken een wisselwerking tussen tekst en beeld meer geaccepteerd is. Uit de behoefte om volwassenen eenzelfde lees- en kijkervaring te bieden is ‘John’s Woodhouse’ ontstaan. Eerder ontving Sytse van der Zee een startsubsidie voor de ontwikkeling van het boek//het manuscript. Deze publicatiesubsidie wordt ingezet om het boekontwerp te verfijnen in samenwerking met Ernst Bernson en uit te geven bij Uitgeverij Hoogland & van Klaveren.

Sytse

If you knew

 

The series ‘If you knew’ contains drawings visualizing the total destruction of cities in the Syrian war. Like the bombarded cities in World War II in Germany the city remains become a colourless skeleton of brick and concrete. The remains of the city fall into an intriguing basic structure. Reduced to a grey frame without human activity, no recognizable stuff to see. No furniture, children’s toys, traffic signs, nothing. But still, in contradiction with the horror there is visual beauty in this.

Sytse

‘..het is nooit af..’

 

 

 

In the centre of Groningen in the north of the Netherlands DAAD architects build a five stories high house. It looks as if it is not finished and in fact it isn’t. The construction of this house has so far lasted 10 years. In this period many of the details that give the house it’s character were conceived by the client, the architect and the craftsmen that co-operate in the project.

The two leading architects of the building asked different people to reflect on the project. I made a series of drawings in which the open first floor is replaced by a huge led screen on which artists can show visuals of nature, gardens, green stuff, to create a contrast between the city and the sustainable concept of this building. The idea for the rest of the first floor is to create a highly isolated room to shut of all incentives of the city.

Sytse

hoe kom je hier?

er zijn drie routes naar deze site >

www.seezee.com
www.sytsevanderzee.nl
www.johnswoodhouse.com

Sytse